Para bagsak ay MOTEL, nilalasing mga estudyante sa U-BELT!

stupid baranggay chairman!!

Media Category: 
Media Tags: 

Comment(s): 0


PhilReport.com - Daily News Feed- News, Social, Trending, Photos and Videos